دیروز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰هشتمین جلسه کمیته بدوی تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران استان خوزستان به ریاست ارسلان غمگین با حضور مدیر روابط کار، رییس اداره بازرسی کار، رییس مرکز تحقیقات، دبیر کمیته و نمایندگان تشکل های کارفرمایی برگزار شد.
در این جلسه موضوعات صلاحیت، آموزش ایمنی و پرونده های صلاحیت ایمنی پیمانکاران استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
لازم به ذکر است اداره کل تعاون کار خوزستان در سال۹۹ با صدور ۶۹۸گواهینامه ایمنی در کل کشور بالاترین تعداد صدور گواهینامه را داشته است.

 

روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان