محمدسعید حردانی مدیر شهرداری منطقه ۲ اهواز گفت: خیابان‌ها و معابر شهر بخشی از محیط پیرامومن ما هستند که ممکن است هر شهروند زمان عمده‌ای را از زندگی خود در رفت و آمد در این مکان و معابر سپری نماید و پاکسازی‌های جهادی با کمک معاونت خدمات شهری ادامه دارد.

او بیان داشت: به همین منظور با هدف ترویج فرهنگ پاکسازی و نظافت عمومی لازم است ضمن اموزش شهروندان نسبت به پاکسازی خودجوش محیط زندگی خود، عملیات پاکسازی بصورت مستمر از سوی معاونت خدمات شهری صورت گیرد.

حردانی با بیان اینکه این برنامه به صورت هفتگی و مستمر برگزار می‌شود، تصریح کرد: این طرح افزون بر کار‌های روزانه حوزه خدمات شهری این منطقه در دستور کار قرار گرفته و ارائه خدمات نظافت و پاکسازی روزانه به روال گذشته جریان دارد.