قاسم سلیمانی‌دشتکی در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: مراحل انتخابات شورای شهر و روستا در استان یکی پس از دیگری طی شده است و در شهر ۴ هزار و ۶۰۰ داوطلب و در روستا نیز ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب داشته ایم که بررسی صلاحیت ها در چند مرحله انجام شده است؛ در مرحله هیات های اجرایی، هیات نظارت شهرستان، هیات نظارت استان و اکنون هم در مرحله هیات نظارت مرکزی در کشور است.

وی افزود: تلاش کردیم که بررسی صلاحیت ها با دید مثبت انجام شود که تقریبا در کشور وضع مان از این نظر خوب است و سعی کردیم دوستان را قانع کنیم که رد صلاحیت ها به خاطر افزایش میزان مشارکت و رقابت، کمتر باشد. مگر این که مراجع چهارگانه تخلفی ثبت کرده باشند و فرد احراز صلاحیت نشده باشد. در مجموع نیز تا این جای کار خوب پیش رفته ایم.

استاندار خوزستان گفت: بحث انتخابات ریاست جمهوری نیز با شورای نگهبان بود که مراحل آن نیز طی شد. اکنون هم طبق مقررات و پروتکل های ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی تصمیم گرفتیم، جمعیت هیات هایی که در شهرهای قرمز جمع می شوند، حداکثر ۱۵ نفر باشد و در شهرهای نارنجی و زرد نیز به ترتیب ۲۰ و حدود ۳۰ نفر باشد. البته ما در استان، شهر قرمز نداریم.

وی بیان کرد: صندوق ها را به اندازه کافی افزایش دادیم و حتی اگر بازهم در مکانی نیاز به صندوق احساس شود، برای این که جمعیت به صورت متراکم نباشد و جمعیت کمتری در ساعات مختلف در حوزه ها حضور داشته باشند، تعداد صندوق ها را افزایش دادیم. ضمن این که ساعت آغاز رای‌گیری نیز به جای ساعت ۸ از ساعت ۷ صبح است و در شهرهای گرمسیری مثل استان خوزستان برای تمدید تا دو ساعت در اختیار وزیر قرار دارد که در خوزستان از ۱۲ شب به بعد استفاده می شود. انتخابات در مرکز استان و برخی شهرهای استان، رایانه ای است و عوامل اجرایی و نظارت ما آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خوب، قانونمند و به دور از تخلف را دارند.

سلیمانی‌دشتکی در پایان نیز تاکید کرد: برای چند روز تعطیلی پیش رو، مسافرت بین استانی به صورت مطلق ممنوع است و اجازه نمی‌دهیم که این سفرها انجام شود.