سید حسن موسوی با بیان این مطلب اظهار کرد: با تلاش بی وقفه همه همکاران، برای اولین بار در شرکت میرزا کوچک خان در خارج از فصل بهره‌برداری توانستیم برق تولید کنیم و مازاد آن را به شبکه سراسری انتقال دهیم.

وی افزود: تولید برق در نیروگاه در این فصل که برداشت نیشکر انجام نمی‌شود از منظر اجرایی غیرممکن بود، اما همت و احساس مسئولیت همکاران گامی برای شکستن غیرممکن‌ها و عبور از تنگناها در تولید برق است.

به گفته مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان، تولید برق در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در مانع زدایی‌ها و پشتیبانی در سال تولید و همچنین عمل به مسئولیت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

موسوی بیان کرد: با توجه به خاموشی‌های مکرر و کمبود ظرفیت تولید برق، شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان نه تنها منفعل عمل نکرد، بلکه ضمن تأمین برق مورد نیاز خود، توانست قدمی فراتر بگذارد و مازاد برق تولیدی را به شبکه برق سراسری انتقال دهد.

مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان با بیان اینکه مصرف برق در کارخانه این شرکت یک مگاوات است، تأکید کرد: مازاد انرژی تولید شده می‌تواند برق مورد نیاز روستاهای اطراف شرکت را تأمین کند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان یکی از واحدهای هفتگانه توسعه نیشکر است. چهار روستای سبعه، سویتچی، دیم ابن نجم و رحمانیه فیصلیه با جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر در همجواری رودخانه کارون و این شرکت قرار دارند.

توسعه نیشکر