با تاکید مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر برای تامین و انتقال برق به شبکه سراسری، کشت و صنعت سلمان فارسی نیز برای اولین بار به جمع کشت و صنعت های توسعه نیشکر در تولید برق در خارج از فصل بهره برداری پیوست.

به گفته مدیرعامل این کشت و صنعت، در حال حاضر چهار مگاوات برق تولید می شود که در روزهای آینده ظرفیت انرژی تولیدی به هشت مگاوات خواهد رسید.

امین نصیریان این اقدام را در راستای تامین برق مورد نیاز قسمت های مختلف شرکت در زمان محدودیت های اعلام شده و قطعی برق و همچنین انتقال مازاد آن به شبکه سراسری عنوان کرد.

شرکت توسعه نیشکر به یاری مردم و وزارت نیرو شتافت

روز گذشته نیز شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در واحد نیروگاه، برای اولین بار توانست پنج مگاوات برق مازاد تولیدی خود را به شبکه سراسری انتقال دهد.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی همواره در مواقع بحران از جمله سیلاب در کنار مردم بوده و این بار نیز با خاموشی های مکرر و کاهش ظرفیت تولید برق در کشور، با تولید و تزریق برق به شبکه سراسری در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در کنار مردم منطقه قرار گرفت.