این همایش بین المللی اسفندماه سال گذشته در کشور عراق از سوی دانشگاه بصره برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مقاله مشترک پیمان شرفی‌‌زاده و امین نیک‌پی از پژوهشگران کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی با عنوان ارزیابی علف‌کش متری بوزین سوسپانسیون در کنترل علف هرز سوروف در مزارع نیشکر، از سوی کنگره کشاورزی دانشگاه بصره به عنوان مقاله علمی برتر برگزیده شد.

به گفته نویسندگان این مقاله، علف‌کش متری بوزین می تواند به عنوان علف‌کش موثر در برنامه مدیریت علف‌های هرز مزارع نیشکر مدنظر قرار گیرد.

انطباق بیشتر با محیط زیست، عدم گرفتگی نازل به دلیل مایع بودن، حمل و نقل آسانتر نسبت به سنکور پودری و عدم رسوب در مخزن از جمله مزایای علف‌کش متری بوزین سوسپانسیون است.

از مزایای دیگر این فرمولاسیون، هزینه کمتر و سهولت کار کاربران سمپاش است. همچنین این مقاله، اولین گزارش استفاده فرمولاسیون متری بوزین (سنکور) سوسپانسیون در کنترل علف های هرز مزارع نیشکر در ایران است.

توسعه نیشکر