پروژه ساخت مرکز جامع سلامت آغاجاری روز شنبه با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان کلنگ زنی شد.

در این مرکز خدمات بهداشتی درمانی ارائه میشود و به عنوان مرکز بهداشت شهرستان دایر خواهد شد.

بنا بر برنامه ریزی صورت گرفته این پروژه با مبلغ ۶ میلیارد تومان و در طول یک سال ساخته خواهد شد.