با صدور احکام جداگانه از سوی مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیر تولید، مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی، مدیر عملیات غیرصنعتی و قائم مقام مدیر طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید این شرکت منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نفتخیز، بر این اساس، غلامرضا نورانی به عنوان مدیر تولید، امید کیانی به عنوان مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی، غلامرضا کمالی به عنوان مدیر عملیات غیرصنعتی و منصور نصاری پور به عنوان قائم مقام مدیر طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب شدند.

مهندس محمدی همچنین در نامه ای از زحمات و تلاش های مهندس همایون داودی فیل آبادی در دوره تصدی سرپرستی مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی قدردانی کرد.