شعار امسال به مناسبت این روز، «افزایش بهره وری برای توسعه پایدار» است؛ با این مضمون همه باید تصمیم بگیریم تغییراتی هرچند اندک در سبک زندگی خود ایجاد کنیم، تا بتوانیم نظم طبیعت را بازگردانیم.

زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است و تخریب محیط زیست خیانت به نسل های آینده؛ بنابر این برای اینکه آیندگان بتوانند در محیطی تمیز و سالم به زندگی ادامه دهند؛ می بایست تلاش لازم را بعمل آوریم؛ چرا که زمین میراث مشترک همه نسل هاست و باید در حفظ آن کوشا باشیم.

ضمن امید به توسعه و ترویج نگرش دوستانه با محیط زیست؛ بار دیگر روز جهانی و هفته ملی محیط زیست را به همگان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند