صبح دیروز شانزدهم خرداد ماه ، ابراهیم نوشادی شهردار اهواز به همراه تعدادی از مدیران شرکت مناطق نفتخیز از پروژه ساخت پناهگاه سگ هاي بلا صاحب در پارک شهروند بازدید کردند.

شهردار اهواز در این بازدید که به منظور بررسی عملیات اجرایی ساخت پناهگاه سگهای بلاصاحب انجام شد، گفت: یکی از چالش های شهر اهواز وجود سگهای بلاصاحب است که طبق نظرسنجی های انجام شده ساماندهی و جمع اوری این سگها یکی از خواستهای شهروندان اهوازی است.

وی ادامه داد : خوشبختانه با همکاری شرکت نفت و شرکت ملی مناطق نفتخیز حدود سه هکتار زمین به شهرداری جهت ایجاد پناهگاه برای سگهای بلاصاحب اختصاص یافته و ماشینهای تسطیح زمین نیز از سوی شرکت مناطق نفت خیز جهت آماده سازی زمین وارد کار شده اند.

نوشادی افزود: دیوارهای پیش ساخته ای نیز جهت محصور کردن زمین از سوی شرکت توسعه نیشکر در اختیار شهرداری قرار گرفته که انشالله تا یکماه دیگر این پناهگاه آماده خواهد شد. البته کار زنده گیری سگها آغاز شده و فعلا تا آماده شدن این محل ، سگها به محلی در منطقه برومی منتقل می شوند.

شهردار اهواز خاطرنشان کرد: پس از آماده شدن محل اصلی ساماندهی سگهای بلاصاحب، کار انتقال آنها به این محل و نگهداریشان آغاز خواهد شد که در مورد نگهداری سگها با برخی NGO ها صحبت کردیم که در این مسئله به شهرداری کمک کنند .
دامپزشکی هم مقرر شد در این محل جهت کنترل سلامت سگها پایگاه دائمی مستقر نماید.

وی در پایان ضمن تشکر ویژه از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که در مسئله سایت صفیره و ساماندهی سگها به شهرداری کمک شایانی کردند؛ یادآور شد: امیدواریم که این هم افزایی صنایع و دستگاهها و NGO ها با شهرداری در جهت رفع چالشهای شهری؛ روزهای بهتری را برای کلانشهر اهواز رقم بزند.