سید مجید موسوی مدیر پروژه حفاری ۶ حلقه چاه در میدان‌های نفتی سپهر و جفیر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: به منظور اجرای پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران مرتبط با طرح توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون، عملیات جابجایی و برپایی دستگاه حفاری ۲۷ فتح شرکت ملی حفاری در میدان سپهر آغاز شده است.

او با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد تجهیزات و ادوات این دکل سنگین حفاری به این موقعیت انتقال و بر روی لوکیشن چاه شماره – ۲ سپهر در حال نصب و برپایی است، افزود: ملی حفاری در مشارکت با شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی ۶ حلقه چاه توسعه‌ای در این میادین حفر و تکمیل می‌کند.

موسوی بیان داشت: پس از آغاز عملیات حفاری نخستین چاه در قالب این پروژه با بکارگیری دستگاه حفاری ۹۴ فتح در میدان جفیر، با استقرار دستگاه حفاری ٢٧ فتح حفر دومین چاه در میدان سپهر وارد فاز عملیاتی خواهد شد، ضمن اینکه امکان استقرار دستگاه حفاری سوم نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در چارچوب اجرای این پروژه شرکت ملی حفاری ایران، تامین دستگاه حفاری و انجام خدمات فنی جانبی را بر عهده دارد، تصریح کرد: حفاری این چاه‌ها در حوزه فعالیت شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به عنوان مجری طرح توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون در استان خوزستان اجرا می‌شود.

دکل حفاری ۲۷ فتح از دستگاه‌های تحت سرپرستی مدیریت عملیات حفاری خشکی – یک است که در اواخر سال ۱۳۸۸ به ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران پیوست و حفر و تکمیل ۲۶ حلقه چاه به متراژ ۷۷ هزار و ۱۲۰ متر را در کارنامه خود دارد.