معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید از پروژه های مرتبط با تولید در میدان نفتی آزادگان در دو بخش شمالی و جنوبی بازدید کرد‌.

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، مهندس فرخ علیخانی در بازدید از مناطق عملیاتی میدان نفتی آزادگان در غرب کارون، پیشرفت پروژه های اجرایی در این موقعیت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد‌

در جریان این بازدید که روز پنجشنبه ( ۱۳ خرداد ۱۴۰۰) صورت گرفت، مدیرعامل مهندس جهانگیر پورهنگ و شماری از مدیران شرکت نفت و گاز  اروندان حضور داشتند که در ادامه مهندس جهانگیر پورهنگ نیز گزارشی از فعالیت ها و برنامه های سال جاری ارائه کردند.