” افشین قلی پور” با اعلام این خبر گفت : این پروژه با هدف خارج کردن رسوبات و آبهای اضافی از دیواره های طبقه درافت تیوب نیروگاه دوم بمنظور کاهش نشتی های سقف نیروگاه صورت گرفته است که این مهم سبب تثبیت وپایداری سقف نیروگاه وجلوگیری از هزینه ها و خسارات احتمالی و از طرفی باعث کاهش فشار هیدرواستاتیک بوجود آمده بر روی سطح دیواره ها وکاهش رطوبت خصوصا در طبقه مذکور گردید.

وی در ادامه افزود : : پروژه در دوشیف کاری با سه دستگاه حفاری (DS-50،XY-1،Pixie)به تعداد ۶۸ گمانه به قطرmm 76 با عمقی بالغ بر m 1200 که شامل :افزایش قطر(ازmm 76بهmm86)،خارج کردن لوله های PVC،ژئوتکستایل،رسوب زدایی ،Reflushing،آب بندی،اندازه گیری دبی وتراز قبل وبعد از احیاء و همچنین برچسب گذاری بر روی گمانه ها انجام شد .

قلی پور در پایان اظهار داشت : این پروژه با تلاش و همت نیروهای مجرب امور تعمیرات و نگهداری بدنه سد و نیروگاه،دفتر فنی عمران و همچنین دستگاه نظارت شرکت تولید سد و نیروگاه شهید عباسپور و مشاور(شرکت مشانیر) با موفقیت به پایان رسید.