یکی از مبانی اصلی گردشگری در شهر آبادان، گردشگری خرید است و معمولا در پایان هفته گردشگران اقصی نقاط استان خوزستان به منظور انجام خرید، به این شهر مراجعه می‌کنند.

وی افزود: حضور اتباع خارجی که عمده آنها از کشور عراق بودند، باعث ارزآوری و رونق بیشتر بازارهای آبادان شده بود که اکنون به دلیل بسته بودن مرز مسافری شلمچه این امر انجام نمی‌شود.

این فعال گردشگری تصریح کرد: رکود گردشگری در آبادان بعد از شیوع کرونا و کاهش شدید حضور گردشگران وضعیتی نگران کننده ایجاد کرده است.

موید راد با تاکید بر اینکه باید شورای گردشگری آبادان تشکیل شود، عنوان کرد: تشکیل شورای گردشگری و استفاده از نقطه نظرات نخبگان و فعالان واقعی جامعه گردشگری آبادان در راستای رفع رکود اقتصادی ناشی از کرونا، جزو مطالبات جدی است.

وی خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی اصولی اقتصادی و برنامه‌های کوتاه مدت، رکود اقتصادی ایجاد شده برای صنعت گردشگری آبادان سریعا رفع شود.

منبع بازار