شرکت لوله سازی اهواز به نسبت حضورش در فضای صنعتی نیز تصمیماتی برای کنترل و حفاظت از محیط زیست را برگزار می‌کند.

هر سال روز ۱۵ خرداد در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می‌شود. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ یعنی ۳۶ سال پیش بر می‌گردد. در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست را برگزار کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل UNEP ( برنامه محیط زیست سازمان ملل ) شد. هم اکنون ۳۶ سال است که UNEP در سراسر جهان مراسم ویژه‌ای را به مناسبت این روز برگزار می‌کند. هر سال نیز یکی از مسایلی که شدیدا محیط زیست را تهدید می‌کند به عنوان موضوع این روز انتخاب می شود.

شرکت لوله سازی اهواز به نسبت حضورش در فضای صنعتی نیز تصمیماتی برای کنترل و حفاظت از محیط زیست را برگزار می‌کند.

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت لوله سازی اهواز در این باره گفت: ما در طول سال برنامه‌های متنوعی برای حفاظت از محیط زیست را برگزار می‌کنیم.

وفا کاظمی افزود: برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند معادل ۲۴۰ نفر ساعت آموزش ویژه پرسنل مرتبط با مدیریت پسماند، انعقاد قرارداد با شرکت های ذیصلاح به منظور جمع آوری انواع ضایعات شرکت در راستای بازیافت و مدیریت پسماند، جمع‌آوری ضایعات روغن‌های صنعتی و واگذاری آنها به شرکت های ذیصلاح به منظور بازیافت ازجمله برنامه‌های این اداره بود.

کاظمی همچنین یاداور شد: انعقاد قراداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرستان اهواز در راستای جمع آوری و دپوی بهداشتی و اصولی پسماند عادی شرکت، حفظ و نگهداری شرکت در رده صنایع سبز استان خوزستان، انعقاد قرار داد سالیانه با آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست (شرکت شیوا محیط پارس) به منظور خود اظهاری زیست محیطی به طور فصلی، ثبت اطلاعات زیست محیطی شرکت در سامانه جمع آوری اطلاعات زیست محیطی سامانه مدیریت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به پسماند های مایع صنعتی شرکت و همچنین تدوین نمودار EDF پسماندهای مایع در شرکت لوله سازی اهواز با هدف پاسخگویی به مراجع برون سازمانی نیز از جمله برنامه‌های این اداره در زمینه حفظ و حمایت از محیط زیست است.

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت لوله سازی اهواز با بیان اینکه طرح جمع آوری ظروف غذایی پلاستیکی رستوران شرکت و جایگزینی آن با ظروف گیاهی و قابل بازیافت در محیط زیست را در دستور کار خود قرار دادیم افزود:  پیشگیری از انتقال ضایعات روغن‌های خوراکی رستوران به کانال پساب شرکت و طرح واگذاری آنها به شرکت‌های خریدار بازیافت کننده، بازنگری کلیه اطلاعات مدیریت ریسک شرکت در حوزه محیط زیست و برگزاری مانور زیست محیطی با هدف آمادگی واکنش در شرایط اضطراری با موضوع نشت روغن در محل کارگاه ترابری شرکت به ترتیب رویدادهایی بود که این اداره به خوبی انجام داد.