امیرعطشانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست حمیدیه گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست عملیات رها سازی ۳۴۰ هزار قطعه بچه ماهی از انواع ماهیان بومی شیربت، برزم، شلج و بنی در سد تنظیمی رودخانه کرخه در شهرستان حمیدیه باحضور نمایندگان ادارات محیط زیست و شیلات صورت پذیرفت.

او افزود: عملیات رهاسازی ماهیان بومی باهدف بازسازی، حفظ ذخایر آبزیان، تکثیر گونه‌های ماهیان بومی و افزایش تولید ورونق اقتصادی و اشتغال درجامعه صیادی صورت گرفته است.