امیر ماندگار معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: میزان مراجعه به مراکز منتخب دزفول کاهش یافته است و اکنون تنها یک مرکز در این شهرستان فعال  است.

او افزود: میزان رعایت نکات بهداشتی همیشه نوسان دارد؛ زمانی که میزان ابتلا، بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا افزایش می‌یابد میزان رعایت شیوه نامه‌های  بهداشتی بیشتر می‌شود، اما زمانی که این آمار کاهش می‌یابد، رعایت اصول بهداشتی نیز کم می‌شود و شاهد عادی‌انگاری می‌شویم.

ماندگار با بیان اینکه میزان رعایت نکات بهداشتی در دزفول ۷۰ تا ۷۵ درصد است در حالی که حد انتظار ما ۹۰ تا ۹۵ درصد است، تصریح کرد: در حال حاضر تقریبا روزانه ۲۰۰ مورد نمونه‌گیری در دزفول انجام می‌شود که حدود ۵۰ درصد این نمونه‌ها مثبت و ۲۰ تا ۳۰ نفر نیز بستری می‌شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: وضعیت کرونا در این شهرستان شکننده است؛ کاهش رعایت شیوه نامه‌های  بهداشتی، برگزاری مراسم و مسافرت‌ها می‌تواند منجر به افزایش موارد بیماری شود.