مسعود صادقی میانرودی گفت: عملیات انسداد کانال انتقال آب شهید چمران، کیلومتر ۵٠٠+٢٧  با استفاده از چند دستگاه کمپرسی، لودر و بیل مکانیکی و احداث بند خاکی با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: انجام این برنامه مهم و ضروری در راستای اجرای مصوبات ابلاغ شده از سوی شورای تأمین شهرستان های اهواز و حمیدیه در راستای تاکید مدیریت بحران استانداری خوزستان و به دستور مدیرعامل محترم  سازمان آب و برق خوزستان انجام شد.

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: از سال ۱۳۸۸ برنامه تأمین آب تصفیه خانه کلان شهر اهواز در ایستگاه دغاغله از طریق انتقال آب رودخانه کرخه به کانال شهید چمران و ایستگاه مذکور در حال انجام است.

وی ادامه داد: در سنوات اخیر، بخشی از آب مازاد قابل برنامه ریزی جهت کشت های فصلی به مسیر پایین دست در مجرای کانال سلمان هدایت می شد که به دلیل شرایط خشکسالی اخیر، این موضوع منتفی و مسیر انتقال آب مسدود شد.

گفتنی است حال حاضر حجم آب اندکی برای تامین آب احشام و نیاز های زیست محیطی جاری می باشد.