قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان روز پنجشنبه در پایان نشست شورای برنامه ریزی شهرستان هندیجان توضیح داد: امروز چندین پروژه خوب مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی طرح پیشنهاد شد از جمله کمک به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در زراعت چوب و توسعه تولید ماهیان خاویاری مورد پیشنهاد و بررسی قرار گرفت.

استاندار خوزستان افزود: از جمله پروژه هایی که تصویب شد در سه مسیر آب آشامیدنی مورد بررسی قرار گرفت و هر سه مسیر تصویب شد یکی در مسیر زیدون قرار شد حداکثر سه ماهه مشکلش حل شود و حدود ۳ هزار متر مکعب به آب آشامیدنی و برای اصلاح شبکه اضافه خواهد شد.

سلیمانی ادامه داد: دو طرح دیگر شامل یک طرح ۳.۵ کیلومتری و دیگری طرح ۲ کیلومتری که سازمان آب و برق خوزستان تعهد داد ظرف دو ماه انجام دهد و به این ترتیب تا سه ماه آینده مشکل کمبود آب شرب شهرستان هندیجان برای همیشه حل خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: مباحث دیگری که مطرح شد در خصوص زیرساخت جاده ای بود که مصوبات خوبی داشتیم. همچنین در خصوص لنج داران، شیلات، ورزش و سایر بخش ها پروژه های مختلف مطرح شد.

وی عنوان کرد: روی هم رفته چهارده یا پانزده طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جدول زمانی برای اجرای مصوبات تعیین شد و امیدواریم در موعد مقرر این پروژه ها و مصوبات به نتیجه برسد.