قدرت اله طمیمیان ضمن اعلام این خبر افزود: این کارگاه آموزشی طی دیروز و امروز برای اولین بار در سطح کشور، در منطقه آزاد اروند( شهرستان آبادان) برگزار گردید که برای شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه معتبر توسط دفتر مطالعات و آموزش معاونت گردشگری کشور نیز صادر خواهد شد.

طمیمیان نقش این کارگاه که با حضور جمعی از افراد تحصیل کرده رشته گردشگری و علاقه مندان این حوزه برگزار شد را در توسعه گردشگری روستایی بسیار اثرگذار دانست و اظهار داشت: در این کارگاه علاقه مندان با روش ها و تکنیک های تسهیل گری و ایجاد کسب و کار در بستر جوامع محلی و کمک به ترویج مفاهیم گردشگری در بستر این جوامع، آشنا شدند.

وی هدف از تشکیل این دوره را تبدیل شرکت کنندگان به تسهیل گران گردشگری در بستر جوامع محلی بویژه روستایی مطرح کرد و اظهار داشت: تسهیل گران می توانند مناطق روستایی را توسعه دهند و شاهد اقامتگاه ها و کاروانسراهای محلی و دیگر کسب و کارها های پایدار روستایی در منطقه آزاد اروند باشیم.

گفتنی است این کارگاه آموزشی توسط «بابک مغازه ای» تسهیل گر گردشگری جامعه بنیاد و کسب و کارهای گردشگری بومی و عضو کارگروه گردشگری روستایی و اکتوریسم کشور و مشاور توسعه کسب و کارهای صندوق کارآفرینی امید با سابقه برگزاری کارگاه های توان افزایی و «مهدی ترکمان» فعال حوزه گردشگری، برند سازی و بازریابی گردشگری برگزار گردید که در طی این دوره تلاش شد شرکت کنندگان با روش های بوم مدل کسب و کار، آشنا شوند.