خستین جشنواره ملی نماهنگ روستا و عشایر به میزبانی استان چهار محال و بختیاری  پنج شنبه ۲۰ خرداد طی برگزاری همایشی با حداقل جمعیت به کار خود پایان داد و فاطمه بحرینی هنرمند اروندی توانست با نماهنگ « سوگ آفتاب» به تهیه کنندگی روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دیپلم افتخار بهترین نماهنگ این جشنواره را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است، پرداختن به نقش روستاییان و عشایر در ترویج فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی ایرانی اسلامی و توسعه آموزه‌های معنایی انقلاب در فرهنگ روستا و عشایر، از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره بود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند