بازگشت همه به سوی اوست

شنیدن خبر از دست دادن مرد متخصص و فداکار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و صنعت  حفاری ایران؛ شادروان مهندس مسعود حیدری، برای اینجانب و همه‌‌ی دوستداران سرافرازی این صنعت، مایه اندوه بسیار گشت.

ایشان در بیش از سه دهه خدمت در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منشا خدمات بسیاری بودند. بویژه در سال آخر خدمت ایشان و در حادثه فوران چاه رگ سفید ۱۴۷ بعنوان فرمانده میدان  کنترل فوران و مهار چاه، توانمندی و جدیت بسیاری از خود نشان داد و برگ زرینی در کارنامه‌ی خود و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برجای گذاشت که از هر جهت مایه تحسین است.

فقدان این مرد زحمت کش، بسیار مایه تاسف و تاثر است.

بدین وسیله درگذشت مهندس مسعود حیدری را به همه تلاشگران صنعت نفت ایران ، همکارانم در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و بخصوص خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز از دست‌رفته غفران و رحمت واسعه‌ی الهی  مسئلت می نمایم.

احمد محمدی

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب