اسم سلیمانی دشتکی شنبه در نشست مدیریت کرونا خوزستان به برگزاری تجمعات انتخاباتی نامزدها در فضای باز تاکید کرد و بیان کرد: برای برگزاری تجمعات انتخاباتی چند مکان روباز در استان در نظر گرفته شده که طبق مصوبه ستاد ملی تنها یک‌ سوم ظرفیت مکان مورد نظر باید اشغال شود همچنین نحوه فاصله گذاری اجتماعی به ازای هر نفر هشت متر است همچنین بر اساس این مصوبه جلسات ستادهای انتخاباتی در مکان های بسته برای شهرهای قرمز حداکثر با تعداد ۱۵ نفر، در شهرهای نارنجی ۲۰ نفر و در شهرهای زرد با تعداد ۳۰ نفر مجاز است.

استاندار خوزستان گفت: تمامی نامزدها برای برگزاری تجمعات انتخاباتی باید مجوز لازم را از دانشگاه علوم پزشکی اهواز بگیرند همچنین مسئولان ستادها باید تعهد بدهند که پروتکل های بهداشتی را طبق مصوبه ستاد ملی،  اجرا می کنند.

وی افزود: اگر نتوانیم تجمعات انتخاباتی را مدیریت کنیم و جمعیتی فراتر از ظرفیت مکان مورد نظر شکل بگیرد، خطر بیماری بیشتر می‌شود لذا خواهش می‌کنم که پروتکل های بهداشتی در این مراسمات به دقت اجرا شود تا نام خوزستان روی زبان‌ها نیافتد.

سلیمانی دشتکی گفت: ما در بحث شیوع کرونا انگلیسی آسیب دیدیم اگرچه عملکرد استان در بحث طرح شهید سلیمانی، انجام واکسیناسیون و نظارت بر بیمارستان ها بسیار خوب است.

وی افزود: تمام ستادهای انتخاباتی نامزدها، تنها در صورت داشتن مجوز حق برگزاری تجمع را دارد همچنین باید از مسئولان ستادها تعهد گرفته شود و در صورت تخلف، مسئولیت کار با آنها است.

استاندار خوزستان گفت: افرادی که به کیش سفر می کنند پس از برگشت در فرودگاه اهواز با هزینه شخصی از آنها تست گیری می شود که اگر جواب تستشان مثبت بود قرنطینه شده یا در بیمارستان بستری می شوند.

وی بیان کرد: لازم است که تمام دستگاه‌های اجرایی با طرح شهید سلیمانی در استان همکاری کنند در غیر این صورت از طریق دادستانی اقدام می‌کنیم.

سلیمانی دشتکی در خصوص حضور نمایندگان نامزدها پای صندوق رای گفت: به احتمال زیاد تنها نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری پای صندوق ها حضور خواهند داشت اما لازم است در این خصوص جلسه گرفته شود و آن چیزی که به صلاح سلامت مردم است انجام شود.

وی با بیان اینکه جشن نامزدهای انتخاباتی پس از پیروزی ممنوع است افزود: ما با مشقت بسیار موج بیماری را کنترل کردیم و دیگر توان موج جدید بیماری را نداریم لذا از نامزدهای انتخاباتی و مسئولان ستادها انتظار داریم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و فرمانداران باید در این زمینه اقدامات و نظارت لازم را انجام دهند.

 

وی افزود: تمام نامزدها، هر ورزشگاهی که درخواست کنند اگر زمان و ظرفیت مورد نظر را رعایت کنند ما به شرط رعایت پروتکلها، مخالفتی نداریم و موافقت می‌کنیم. امیدواریم انتخابات با شکوه و عظمت و در شان نظام جمهوری اسلامی برگزار شود.