سفندیاری دارای تحصیلات آکادمیک در حوزه های مهندسی فنی و  همچنین رشته حقوق است که با وجود جوانی سن،  سوابق و تجارب زیاد و ایده ها و برنامه های معتبر و مناسبی را برای توسعه همه جانبه اهواز مطرح کرده که این امر موج حمایتی بزرگی را در بین مردم شریف اهواز ایجاد نموده است.

با شروع تبلیغات ششمین دوره انتخابات شورای شهراهواز بسیاری از اقوام و اصناف و اقشار مختلف این کلانشهر حمایت خود را از مهندس یونس اسفندیاری اعلام کردند.

بررسی ها و مشاهده ها حاکی از تنوع و تکثر شهروندان اهوازی در کمپین های تبلیغاتی مهندس  اسفندیاری، شور و نشاط مضاعفی را به فضای انتخاباتی برای مشارکت بیشتر مردم بخشیده است.
اسفندیاری دارای تحصیلات آکادمیک در حوزه های مهندسی فنی و  همچنین رشته حقوق است که با وجود جوانی سن،  سوابق و تجارب زیاد و ایده ها و برنامه های معتبر و مناسبی را برای توسعه همه جانبه اهواز مطرح کرده که این امر موج حمایتی بزرگی را در بین مردم شریف اهواز ایجاد نموده است.
علی رغم مشکلات عدیده ای که از سنوات قبل بر دوش اهواز سنگینی می کند،  اما شهروندان و جوانان امیدوارند با انتخاب جوانان متخصص و با برنامه ای نظیر یونس اسفندیاری راه ورود شایستگان به پارلمان شهری را هموار کنند تا گره گشای مشکلات شهری مردم اهواز فارغ از نوع قوم و قشر و صنف باشند.
گفتنی است اسفندیاری در انتخابات سال ۱۳۹۶ شورای شهر اهواز پدیده ی بی چون و چرای این رقابت سیاسی بود که با اختلاف ناچیزی عضو علی البدل شورای پنجم شد اما در این دوره یکی از بختهای اصلی ورود به  شورای شهر و قرار گرفتن در بین نفرات نهایی را دارد.