فرزاد جونعلی وند گفت: سد شهید عباسپور از سدهای بزرگی بتنی کشور و دارای ۲ نیروگاه یک هزار مگاواتی بوده که نقش اساسی در پایداری شبکه دارد.

وی با بیان اینکه سطح  تراز نرمال سد شهید عباسپور ۵۳۲ متر (بالاتر از سطح دریا) است، افزود: در سال ۹۹ با توجه به آورد آب با حجم مخزن پر به استقبال پیک شبکه رفتیم ولی متاسفانه در سال جاری با کاهش حجم آورد ورودی آب به مخزن به دلیل کاهش نزولات آسمانی مواجه شدیم که طبق برآوردها حدود ۵۳ درصد کاهش نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته ثبت شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر سطح آب پشت سد حدود ۲۰ متر از تراز نرمال پایین تر است که این به معنی کاهش یک میلیارد مترمکعب آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین روزانه حدود ۳۰ سانتی متر از ارتفاع آب پشت سد کم می شود که با احتساب ۶۰ کیلومتر دریاچه پشت سد حجم قابل توجهی از آب را شامل می شود.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور عنوان کرد: با توجه به کمبود آب در سال جاری اگر این روند ادامه پیدا کند و ما نتوانیم برخورد مناسبی با آن داشته باشیم با بحران شدیدی در مصرف آب و برق  مواجه خواهیم شد که نیازمند مدیریت مصرف بهینه آب و برق با کمک مردم است.

وی ادامه داد: سد کارون ۳ به عنوان سد بالا دست شهید عباسپور نیز بیش از ۲۰ متر کاهش سطح تراز نرمال داشته و خروجی آن ۴۰۰ متر مکعب برثانیه است که در سد شهید عباسپور نیز به همین میزان خروجی داریم.

جونعلی وند گفت: با این روند اوج مصرف برق نامطلوبی را در ماه آینده خواهیم داشت که ممکن است در سطح استان کمبود آب و برق جدی را تحمیل کند که در صنعت، آب شرب مردم، و تولید برق نیز تاثیر دارد.

وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه حد فاصل سد شهید عباسپور و مسجدسلیمان زمین های کشاورزی خاصی نداریم و این سد بیشتر وظیفه تولید برق و تامین آب شرب مردم را دارد، آب در پایین دست به سد گتوند می رسد و در آنجا بیشتر مورد مصارف کشاورزی قرار می گیرد.

وی حجم مفید آبی که باید پشت سد ذخیره شود را ۲.۸ میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱.۸ میلیارد مترمکعب حجم آب ذخیره شده پشت سد است.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور بیان کرد: در ‌حال حاضر تراز سد در ۵۱۳ متر است که اگر به ۵۰۴ متر برسد نیروگاه دوم سد که شامل ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتی است از کار خواهد افتاد. البته نیروگاه اول که قدیمی تر است به طوری طراحی شده که اگر آب تا ۱۳ متر دیگر پایین بیاید به کار خود ادامه خواهد داد.

وی در پایان افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند شاید تیرماه یا مردادماه نیروگاه دوم از کار بیفتد چرا که روزانه ۳۰ الی ۴۰ سانتی متر حجم آب دریاچه کم می شود و در صورت ادامه آن حتی نیروگاه دوم مرداد یا شهریور با بحران جدی روبرو خواهد شد.

سد و نیروگاه شهید عباسپور داری ارتفاع ۲۰۰ متری از کف پی، طول تاج ۳۸۰ متری و عرض تاج ۶ متری بوده و حجم آب فعال(زنده) آن یک هزار و ۲۷۵ میلیون مترمکعب و حجم آب غیر فعال(مرده) آن یک هزار و ۸۶۴ میلیون مترمکعب است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوستان