ثبت نام مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن همزمان با سایر نقاط کشور در منطقه آزاد اروند و شهرهای آبادان و خرمشهر آغاز شد. این طرح بر اساس تفاهمنامه همکاری فی مابین سازمان منطقه آزاد اروند و وزارت راه و شهرسازی اجرا می گردد.
متقاضیان هم اکنون می‌توانند جهت بررسی شرایط و ثبت نام، از طریق سامانه ملی به آدرس tem.mrud.ir مراجعه نمایند.