مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون از اجرای فرآیند طرح طبقه‌بندی مشاغل نیروهای ارکان ثالث شاغل در واحدهای ستادی و عملیاتی این شرکت خبر داد.

مهندس حمید کاویان در تشریح الزام اجرای طرح طبقه.بندی مشاغل بیان کرد: با وجود محدودیت ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش تایم اداری، این طرح انگیزشی اجرا و مزایا مرتبط با طرح برای ۱۶۷۸ نفر نیروی انسانی تابع قانون کار در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون محاسبه و بر اساس شاخص‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شد.

وی افزود: این طرح با هدف ایجاد عدالت و در نظر گرفتن سنوات خدمت متناسب با مشاغل و شاخص‌های مرتبط از سال ۱۳۹۹ آغاز، و فعالیت‌های اجرایی مرتبط با پرداخت آن در این شرکت به پایان رسیده است.

مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون ادامه داد: نیروی ارکان ثالث شرکت در قالب پیمان‌های مستمر غیرپروژه‌ای در سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط احراز، از مزایای گروه شغلی، مزد مربوط به شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند.

حمید کاویان در پایان از تلاش خالصانه و حُسن همکاری کارکنان این شرکت از جمله مدیریت منابع انسانی، امور مالی و امور حقوقی  و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که فرآیند اجرا و پرداخت این طرح را راهبری و به اتمام رساندند تقدیر و تشکر کرد.