به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
با توجه به اهمیت انتخابات و با تاکید بر حضور و مشارکت حداکثری هموطنان عزیز توسط مقام معظم رهبری در عرصه انتخابات جاری و در جهت سهولت رای گیری برای جامعه کارگری شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی که در روز رای گیری در محل کار حضور دارند؛ شعبه سیار اخذ رای برپا شد.
بر اساس این گزارش؛ مراحل اخذ رای همزمان با سراسر کشور از ساعات اولیه رسمی (۷ صبح لغایت ساعت ۱۱ همان روز) در کشت و صنعت سلمان فارسی برپا شد.

گفتنی است؛ شعبه سیار اخذ رای در حسینه فاطمه الزهرا شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی در ساعات تعیین شده بر پا شد که مدیر عامل بهمراه معاونین، مدیران میانی و جامعه کارگری این شرکت اقدام به مشارکت در رای گیری نمودند.