با پایان زمان رای گیری، شمارش آرا در شعب اخذ رای در خوزستان آغاز شده است.

بنا بر اطلاعیه شماره ۳۱ ستاد انتخابات کشور ، زمان رای گیری در شعب اخذ رای به پایان رسید.

برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خوزستان چهار هزار و ۱۸۳ شعبه اخذ رای تعیین شده بود.

سه میلیون و ۶۳۵ هزار و ۶۳۵ خوزستان واجد شرایط رای دادن بودند که با شروع رای گیری حضوری باشکوه در پای صندوق های رای داشتند که از این تعداد بیش از ۹۷ هزار رای اولی بودند.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت : با شروع شمارش آرا در ابتدا آرای انتخابات ریاست جمهوری شمارش می شود.

رضا نجاتی افزود : سپس بعد از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ، شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام خواهد شد.