مدیران و کارکنان توسعه نیشکر نیز با استقرار صندوق سیار رای در کشت و صنعت ها و شرکت های تابعه، در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کردند.

به گفته دکتر عبدعلی ناصری، در کشت و صنعت‌های هفتگانه و شرکت های تابعه توسعه نیشکر، با اعزام شعب سیار اخذ رای، شرایط و تمهیدات ویژه به منظور مشارکت پرسنل در انتخابات در نظر گرفته شده است.

از ساعت ۷ صبح دیروز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، رای‌گیری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور آغاز شده است و تا بامداد شنبه ۲۹ خرداد ادامه دارد.