رضا نجاتی رئیس ستاد انتخابات استان اعلام کرد: در جلسه شورای تامین استان خوزستان بنا شد که با توجه به اینکه شمارش آرا تا روز بعد ادامه خواهد داشت، همه اعضای شعب و هیات‌های نظارتی که در شعب اخذ رای مشغول به فعالیت هستند، روز شنبه جزو ماموریت آن‌ها محسوب شود و روز یکشنبه را نیز این اعضا می‌توانند استراحت کنند و جزو ماموریت‌شان به حساب خواهد آمد.

بنابراین روز یکشنبه برای کارمندان ادارات که در شعب اخذ رای فعالیت داشته‌اند غیبت به حساب نخواهد آمد و ماموریت محاسبه می‌شود.