گزارش تصویری انتخابات ١۴٠٠ در مسجد جامع شهرستان خرمشهر