🌴من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق “🌴🌴
حمدالله و سپاس خدایی که توفیق شکرگذاری از بهترین بندگانش را به من عطا فرمود.
با عرض سلام و ادب
با کمال احترام به ساحت شما زر وجودان و گرامیان؛اینجانب عبدالزهرامرعی کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهراهواز وظیفه ی خود دانستم که فرای از بحث انتخابات و هر نتیجه ای که خیر و مصلحت الهی برایم رقم بزند، از یکایک شما سروران گرانقدر به جهت همراهی معنوی و روحی خدمتگذار خودتان ، از ابتدا تا کنون و تلاش های صادقانه و دلسوزانه و مستمر همه شما از سوی دیگر نهایت تشکر و قدردانی را با جان و دل داشته باشم ؛ هر چند در قبال محبت های آسمانی شما، واژگان لسانی حقیر بسیار ناتوان می باشند.
برای من تا جاودانه ها همین فخر و مباهات بس که همراه لحظه های زیبای آفریده شده توسط شما نازنینان بودم، دست همگی تان را به مهر و گرمی میفشارم و بهترین ها را برایتان آرزو دارم.
باتشکر
ارادتمند :عبدالزهرا مرعی 🌹🌹🌹