با توجه به رصد میدانی و گزارشهای واصله از نتایج شمارش آرا ششمین دوره انتخابات شورای شهر اهواز تا کنون، درمناطق مختلف اهواز، یونس اسفندیاری یکی از گزینه های منتخب مردم اهواز در شورای ششم می باشد .

 اقشار، اقوام، اصناف، و گروه های خودجوش مختلف مردمی استقبال خوبی از ایشان در فضای مجازی و فضای واقعی قبل و بعد از فرآیند انتخابات داشته اند
 گفتنی ست ایشان عضو علی البدل و پدیده ی انتخابات شورای شهر پنجم اهواز در سال ۱۳۹۶ بوده  و این دوره نیز یکی از بخت ها و شانس های اصلی ورود به پارلمان شهری ست.
برنامه های مدون، تخصص در کار، تعهد، تحرک و مردمی بودن و فرا قومی عمل کردن از مهمترین ویژگی های بارز یونس اسفندیاری بوده و مسبب جذب آرای زیادی شده است و باعث شده تا گوی سبقت را در ششمین دوره انتخابات شورای شهر از رقبا برباید.