سروش احمدی گفت: با توجه به گذشت بیش از ۱۸ سال از آبگیری سد کارون ۳ و حفاری گمانه های زهکش در سد و نیروگاه، به مرور زمان گرفتگی گمانه ها بر اثر رسوب و کلسیت باعث کاهش دبی خروجی این زهکش ها شده که برای افزایش دبی خروجی و بهبود کارکرد آنها، طرح  عملیات بازگشایی (حفاری مجدد) و شستشوی این گمانه ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: به پیشنهاد این معاونت، طرح اجرای عملیات بازگشایی مورد تائید مشاور رفتارنگاری سدهای بتنی سازمان قرار گرفت و به همین منظور مطابق قرارداد منعقد شده با شرکت کاوش تراز نیرو، از شرکت های تابعه سازمان آب و برق خوزستان، برای ۱۰۰۰ متر از گمانه های زهکش در سازند پابده حفاری و طرح مورد نظر با موفقیت انجام شد.

معاون پایداری سازه سد و نیروگاه کارون۳ بیان کرد: این عملیات با یک دستگاه حفاری XY1 برای ۲۰ گمانه کفی در مجموع به متراژ ۱۰۰۰ متر شامل تخریب سکوی بتنی، خارج کردن لوله های P.V.C و ژئوتکستایل، حفاری مجدد و شستشوی گمانه ها، نصب لوله های P.V.C و ژئوتکستایل جدید، اجرای سکوی بتنی انجام گردید.

احمدی در پایان افزود: پس از اتمام این فاز از عملیات ، گزارش های مربوطه در حال تدوین است که پس از بررسی و تحلیل های لازم توسط این شرکت، سازمان و مشاور رفتارنگاری، تصمیمات لازم برای ادامه کار، اتخاذ خواهد شد.