بابک ربیعی  رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با اشاره به لزوم نظارت و ارائه راهکار برای مشاغل نو پدید گفت : خودروهای سیار عرضه کننده مواد غذایی کنار خیابان از جمله ابتکارات نوین امروز جامعه و فضای کسب و کار کشور محسوب می شوند و با توجه به گسترش روز افزون آن ها، نمی توان منکر اشتغال زایی آن ها برای بسیاری از جوانان شد. اما از سوی دیگر رفع هر گونه خطری که موجب آسیب به سلامت شهروندان شودامری قابل توجه برای شهرداری و نهادهای مسئول است.  

 وی گفت : به همین منظور لازم است تا شهرداری ها با ساماندهی این خودروهای سیار عرضه مواد غذایی و تعیین مکان هایی ثابت برای آن ها، امکان شناسایی و اعطای مجوز به آن ها را فراهم کنند. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز به جهت وظیفه قانونی خود نسبت به حفظ سلامت شهروندان، با نظارت به ابعاد مختلف فعالیت این اغذیه فروشی ها و صدور مجوز رسمی، مهر تایید را بر بی خطر بودن فعالیت ون فودها اعلام کند.

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در ادامه اعلام کرد : ضوابط مربوط به بهره‌برداری از ‌ون‌ فودها  ( واحد های سیار عرضه مواد غذایی )در شورای اسلامی شهر اهواز تصویب شدو سازوکار نهایی نحوه واگذاری و چگونگی صدور مجوزبه ون فودها توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشخص شد .

 ربیعی در خصوص اعطای مجوز به این واحدهای صنفی سیار از سوی شهرداری گفت : اعطای مجوز تنها پس از ارزیابی مجوز اصناف و اتحادیه و بهداشت قابل بررسی خواهد بود پس از کسب تاییدیه های لازم، شرایط آن خودرو بررسی خواهد شد.

بابک ربیعی در پایان اعلام کرد : افرادی که متقاضی ارائه خدمات به صورت سیار از طریق ون فودها باشند می توانند به سازمان ساماندهی مشاغل شهری مراجعه و جهت تکمیل بانک اطلاعاتی اعلام آمادگی کنند .