فرماندار اهواز گفت: نسبت مشارکت مردم شهرستان اهواز در انتخابات ریاست جمهوری ۳۶ درصد بوده است.

به گزارش کاوش اخبار، جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز امشب در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نسبت مشارکت مردم در شهرستان اهواز در انتخابات ریاست جمهوری ۳۶ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه کل آرای اخذ شده ۳۶۰ هزار رای بوده است، گفت: در این انتخابات ابراهیم رئیسی ۲۰۲۹۱۶، محسن رضایی ۹۵۲۷۷، عبدالناصر همتی ۱۹۲۱۱ ، قاضی زاده هاشمی ۱۰۲۱۴ و آرای باطله ۳۱۸۰۵ رای بوده است.