فتح اله ابوعلی مدیرکل شیلات خوزستان گفت: طی گشت مشترک یگان حفاظت منابع شیلات خوزستان و پایگاه دریابانی آبادان، تعداد ۲۰ فروند لنج صیادی و ۱۳ فروند قایق صیادی در منطقه دهانه اروند رود به اتهام صید غیرمجاز به روش ترال توقیف شد.

او بیان داشت: در جریان بازرسی از شناور‌های متخلف، مقدار۲ هزار و ۸۲۵ کیلوگرم میگو، یک هزار و ۸۵۰ کیلو گرم ماهی و ۳۳ دستگاه ترال کشف و ضبط شد.

ابوعلی افزود: همچنین در عملیات جداگانه ای، پایگاه حفاظت منابع آبزی بندر امام خمینی (ره) و پایگاه دریابانی ماهشهر موفق به توقیف ۳ فروند قایق فاقد هویت به اتهام صید غیرمجاز به روش ترال در خوریات بندر امام (ره) شدند.

مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه در این عملیات نیز، تعداد ۳ دستگاه ترال، مقدار ۷۰ کیلوگرم ماهی، ۲۷۰ کیلو گرم میگو کشف و ضبط شد، تصریح کرد: پرونده تخلفات صیادی، جهت سیر مراحل قانونی تشکیل و آماده ارسال به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی است.