نخستین روز از تیرماه به نام روز ملی اصناف نام گذاری شده است. قشر پر اهمیتی که بخش عظیمی از اقتصاد کشور را با تمام توان خویش بر دوش می کشند. این روزها که پاندمی کرونا بیشترین آسیب را به این جامعه بزرگ و اثر گذار میهن وارد آورده، بیش از پیش شاهد تلاش و کوشش کسبه و بازاریان برای ثبات و انسجام بازار هستیم. از همین روی در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، مزین گشته امیدواریم تمامی موانع از سر راه اصناف و تولید کنندگان عزیز برداشته شو .
سازمان منطقه آزاد اروند اول تیرماه روز ملی اصناف را به جامعه خدمتگزار اصناف و بازاریان پرتلاش و زحمتکش عرصه اقتصاد مقاومتی منطقه تبریک و تهنیت می گوید و برای این بزرگواران؛ شکوفایی و رونق در کسب و کار را از ایزد منان مسألت می نماید.
روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند