مسعود صادقی گفت: در راستای مدیریت کمی و کیفی آب رودخانه کارون در مقطع ایستگاه پمپاژ مارد در شرایط سخت خشکسالی، آماده بکار بودن تجهیزات ایستگاههای پمپاژ در دستور کار شرکت آبیاری کرخه و شاوور قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش مستمر کارکنان شرکت و استفاده از خدمات بخش خصوصی و تامین کنندگان در حداقل زمان ممکن، ۴ دستگاه ترانس، ۴۰ دستگاه الکتروپمپ و کلیه تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ مارد آماده بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است در این عملیات علاوه بر سرویس کامل تجهیزات، تعداد ۲۰ دستگاه الکتروپمپ و یک دستگاه ترانس، تعمیر اساسی گردید.