محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان میزان تخلیه روزانه فاضلاب شهری در رودخانه کارون در مقطع اهواز را بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعب عنوان کرد و گفت: شرکت آبفای استان از سال ۹۸ تاکنون تعهدات خود در زمینه انتقال فاضلاب به تصفیه خانه شرق را اجرایی نکرده است.

او با انتقاد از خُلف وعده مدیران آبفا و بی توجهی به این موضوع اظهار داشت: ۲ ماه قبل در آخرین جلسه شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون مقرر شد که این پروژه اتصال خط ۱۶۰۰ به تصفیه خانه فاضلاب شرق تا پایان خرداد به اتمام برسد، ولی با توجه به محقق نشدن وعده‌ها مشخص شده که شرکت آبفای خوزستان هیچ اراده و توانی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها ندارد.

اشرفی به مطالبه شهروندان برای جلوگیری از تخلیه فاضلاب به رودخانه کارون اشاره و بیان کرد: شرکت آبفا هر ۳ ماه مهلت جدیدی گرفته و به آن عمل نکرده و ما از پاسخ به مردم درمانده شده ایم، این در حالی است که استاندار در جلسه قبلی عنوان کرده بود که درصورت محقق نشدن وعده آبفا اقدام لازم صورت گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: از ۱۲۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری که روزانه وارد رودخانه کارون می‌شود قرار است ۶۰ هزار مترمکعب وارد تصفیه خانه شرق شود که هنوز برای ما روشن نیست این تصفیه خانه ظرفیت پذیرش این میزان فاضلاب را داشته باشد یا خیر.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان درخصوص تخلیه بخشی از فاضلاب شرق اهواز به یکی از انهار طبیعی، تصریح کرد: هدایت بخشی از فاضلاب شهری به نهر مالح (یکی از سیلاب‌بر‌های طبیعی رودخانه کارون) ما را با یک مشکل زیست محیطی روبرو کرده است.