سید نورالله حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی خوزستان با اشاره به این موضوع که شبکه راه های جاده ای یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین ابعاد زیرساختی توسعه اقتصادی بوده و بهبود وضعیت و رفع نواقص این شبکه امری ضروری و حائز اهمیت است عنوان کرد: با تلاش های صورت پذیرفته در این خصوص تاکنون ۱۱۶ موافقت اصولی احداث مجتمع های خدمات رفاهی، صادرشده که از این تعداد ۵۱ طرح بهره برداری و در حال فعالیت و تعداد ۲۵ طرح در حال طی نمودن مراحل قانونی هستند.
وی افزود: در راستای تسریع در رفع موانع پیش‌روی متقاضیان، این معاونت با برگزاری جلسات متعددِ جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری با حضور متقاضیان و دستگاههای اجرایی ذیربط، اقدام به بررسی وضعیت موردی تمام سرمایه‌گذاران و تسریع در رفع موانع و صدور مجوزهای لازم نموده است، که نتیجه آن تعیین و تکلیف ۴۰ طرح به لحاظ صدور سایر مجوزهای لازم بوده است.