سید نوراله حسن زاده در خصوص تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا گفت: این حمایت‌ها شامل حمایت های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و غیره می باشند، که جهت بهره مندی ذینفعان به دستگاههای اجرایی ذیربط و بانکها ابلاغ گردیده است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی خوزستان در خصوص تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا گفت: این حمایت‌ها شامل حمایت های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و غیره می باشند، که جهت بهره مندی ذینفعان به دستگاههای اجرایی ذیربط و بانکها ابلاغ گردیده است.
وی افزود: بانکها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات فوق الذکر بوده و متقاضیان می توانند جهت اطلاع از دستورالعمل بسته ی حمایتی به دستگاههای اجرایی ذیربط مراجعه نمایند.

منبع: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان،