با هدف تامین آهن اسفنجی مورد نیاز جهت پایداری خط تولید شرکت فولاد خوزستان، احداث پروژه مگامدول آهن اسفنجی (زمزم ۳) در حال انجام است.
میثم شهنیانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه اظهار داشت: احداث پروژه مگامدول آهن اسفنجی   (زمزم ۳) با ظرفیت تولید سالیانه ۱.۷۶ میلیون تن آهن اسفنجی، با درجه فلزی ۹۳ درصد و کربن ۲.۲ درصد بر اساس کیفیت مواد ورودی تعیین شده در طرح و با هدف تامین کمبود آهن اسفنجی مورد نیاز، برای ایجاد پایداری تولید فعلی و توسعه‌های آتی شرکت فولاد خوزستان تعریف و در حال اجرا است.
وی درباره‌ی توجیه اقتصادی این پروژه افزود: ذکر همین نکته کافی است که تنها از محل تفاوت سود حاصل از تولید کمبود آهن اسفنجی بجای خرید آن، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی سالیانه حاصل خواهد شد.
شهنیانی در ادامه گفت: قرارداد عملیات اجرایی این پروژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ با سرمایه گذاری ۱۳۵ میلیون یورو آغاز شده و در حال حاضر بیش از ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی در بیان ویژگی‌های این مگاپروژه به مواردی همچون: بالاترین ظرفیت تولید آهن اسفنجی با کیفیت مناسب در بین طرح های مشابه اجرا شده در کشور، دارا بودن سیستم تزریق اکسیژن که قابلیت افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی تا ۱.۹ میلیون تن در سال را خواهد داشت، بکارگیری تکنولوژی جدید در بخش کوره و افزایش قطر آن به ۷.۱۵ متر، بهره گیری از بیشترین تعداد Bay در طراحی ریفرمر و استفاده از توان شرکت ها و سازندگان داخلی به‌ میزان ۶۰ درصد ارزش پروژه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور اشاره نمود.
شهنیانی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به‌ دلیل عملیات ساخت و نصب تجهیزات این پروژه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تَن به‌ صورت مستقیم و حدود ۱۵۰۰ تَن به‌ صورت غیر مستقیم مشغول به‌ کار هستند و پس از بهره‌برداری از این مگاپروژه نیز برای حدود ۲۰۰ تَن به‌‌ صورت مستقیم و ۸۰۰ تَن به‌ صورت غیر مستقیم، اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.
فولاد حوزستان