علي رسوليان با ارسال پيام‌‌هاي جداگانه‌اي به رؤساي كل دادگستري استان‌ها، ضمن تبريك هفته قوه قضائيه، از توجه ويژه و همكاري آنان در ايجاد و توسعه شهرك‌هاي صنعتي و احياء واحدهاي توليدي راكد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سراسر كشور قدرداني كرد.

وي در اين پيام‌ها با بيان اين‌كه هفته پرخیر و برکت قوه قضائيه فرصت مناسب و مغتنمی است تا مراتب سپاس و تشکر و قدردانی خویش را تقدیم حضور دارد، اظهار داشته است: عنایات و توجهات خاص آن مقام محترم به امر شكوفايی صنعت استان برای ايجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی و بازگشت ۱۵۵۷ واحد تولیدی به چرخه توليد در سطح استان، برگرفته از روح بلند و سرشار از احساس وظيفه در قبال صیانت از جامعه و تقلیل بزهكاري‌ها و لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری است.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌هاي صنعتی ایران در ادامه تصريح كرده است: قدر مسلم هر قدمی که در طريق اشتغالزايي و فراخوان سازندگی برداشته مي‌شود، تقابلي با ناسازگاري‌ها و ناهنجاري‌هاي جامعه خواهد بود.

رسوليان افزود: مراحم و بذل عنايات و نگرش ويژه شخص آن مقام منيع و به تبع آن همكاری‌ها و همياری‌های بسيار ارزنده و قابل تقدير مقامات بلندپايه دادگستري استان، پشتوانه‌اي غني براي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان بوده تا بتواند در انجام وظايف و رسالت سنگین خویش موفق و سربلند بوده باشد.

وي در پايان پيام‌‌هاي خود به رؤساي كل دادگستري استان‌ها، از درگاه احديت براي تمامي خدمتگزاران خدوم و صديق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توفیقات روزافزون مسألت نموده است.

شايان ذكر است، در سال گذشته با برنامه‌ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و همكاري استانداري‌ها، ادارات كل دادگستري و كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان‌ها، ۱۵۵۷ واحد صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال با سرمايه گذاري بالغ بر ۴۶ هزار ميليارد ريال و ايجاد قريب ۲۶ هزار فرصت شغلي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سراسر كشور به چرخه توليد بازگشت.

اين درحالي بود كه در سال ۱۳۹۹ تعداد واحدهاي صنعتي راه اندازي مجدد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور ۱۵۰۰ واحد برنامه‌ريزي شده بود كه با همكاري‌هاي صورت گرفته، با ۱۰۴ درصد رشد تحقق يافته است.

كمبود نقدينگي، فقدان بازار، اختلاف شركاء، تأمين مواد اوليه، نقصان ماشين آلات، مشكلات قضايي و مشكلات زيرساختي از علل عمده توقف توليد در واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور است.

روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران