ساعت ۸:۲۷ صبح امروز زلزله‌ای به قدرت ۳.۵ ریشتر میداوود در خوزستان را به لرزه در آورد.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۹.۸۳، عرض جغرافیایی: ۳۱.۱۵ و عمق ۱۳ کیلومتر زمین رخ داد.

این زلزله در ۲۵ کیلومتری میداوود، ۲۵ کیلومتری رامهرمز، ۳۰ کیلومتری جایزان، ۱۱۱ کیلومتری اهواز و ۱۶۳ کیلومتری شهرکرد رخ داد.