★ پوریا راهنورد مدیر منطقه چهار  اظهار کرد: ★ با توجه به نشست زمین در گلستان خیابان فروردین ورودی اقبال که ناشی از خط انشعاب فاصلاب بوده است  این مشکل به همت نیروهای معاونت فنی و عمرانی به سرعت رفع شد.

◀️ *راهنورد ادامه داد:* در پی رفع این مشکل عملیات کاتر زنی،حفاری و جمع آوری خاک دستی،مخلوط ریزی و تحکیم بستر و زیر سازی اجرایی شد ، که در روزهای آینده کار قیرپاشی و آسفالت آن نیز به مرحله اجرا صورت میگیرد. 

سرپرست منطقه  ۴ گفت: امیدوارم با پیگیری و رسیدگی به موقع شاهد کاهش مشکلات و افزایش رضایت شهروندان باشیم .