رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز: با تکمیل یکی از خطوط انتقال فاضلاب شرق به تصفیه خانه از ورود فاضلاب شهری به رودخانه کارون جلوگیری می‌شود.

به گزارش راه بهارستان علی بنی عگبه با تاکید بر تسریع در تکمیل خطوط انتقال فاضلاب شرق اهواز گفت: با تکمیل یکی از خطوط انتقال فاضلاب شرق به تصفیه خانه، ۶ نقطه ورود فاضلاب شهری به رودخانه کارون مسدود و از تخلیه ۲۵ هزار مترمکعب فاضلاب به رودخانه جلوگیری می‌شود.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی‌ها قرار بود که ۳ خط انتقال فاضلاب شرق تا پایان امسال توسط اداره آب و فاضلاب اهواز تکمیل و وارد تصفیه خانه شود که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

بنی عگبه اظهار کرد: اهواز با بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، تنها دارای یک تصفیه خانه فاضلاب در غرب شهر است که با ظرفیشت ۳۰ هزار مترمکعب در شبانه روز نمی‌تواند پاسخگوی حجم فاضلاب تولیدی باشد.

گفتنی است؛ هم اکنون ۹۵ درصد فاضلاب به صورت خام از ۲۴ نقطه به رودخانه کارون در اهواز تخلیه می‌شود. مقرر شده بود شرکت آبفا اهواز تا سال ۱۳۹۶، ۵ نقطه بحرانی را که حدود ۴۰ درصد از فاضلاب این کلانشهر از طریق آنها وارد رودخانه می‌شود، به عنوان اولویت اجرا کنند.

منیع:کاوش اخبار