امیر کعبی مدیر شهرداری منطقه ۶ اهواز گفت: کاشت پوشش گیاهی مناسب در زمینه زیباسازی مناظر عمومی شهر و بهبود کیفیت عرصه فضای سبز به همت نیرو‌های شهرداری سبز انجام شد.

او با بیان اینکه تاکنون ۴۵۰ اصله درخت و درختچه آکاسیا، کنوکارپوس، لگنوم و برهان گلی در چند نقطه از فضای سبز اهواز کاشته شده است، افزود: بلوار قدس، لشکر، خیابان الهادی، بلوار ۶۸ متری، مسیر عین دو و پارک شهید سبحانی نقاطی هستند که کاشت درخت و درختچه در آن‌ها صورت گرفت.

کعبی بیان داشت: توسعه سرانه فضای سبز، ایجاد طراوت و زیبایی در محدوده‌های سبز منطقه، ایجاد تنوع در پوشش گیاهی با توجه به اقلیم حاکم و در نهایت جلب رضایت شهروندان از اهداف کاشت درخت است.

مدیر شهرداری منطقه ۶ اهواز تصریح کرد: کارگران واحد فضای سبز در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات خود با هدف ایجاد طراوت و شادابی در ظاهر شهر، ۲۰۰ متر از فضای سبز خیابان انقلاب، میدان کسایی و میدان بنی هاشم را با بذر گل آهار بذر کاری کردند.