بهرام جباری  بیان کرد: بازرسی از بازار با توجه به افزایش قیمت برخی کالاها با شدت بیشتری در حال انجام است و از ابتدای امسال تاکنون بیشترین بازرسی ها از واحدهای نانوایی، میوه فروشی، خواروبار فروشی و مواد پروتئینی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خوزستان بیان کرد: طی سه ماه گذشته از ۵۰ هزار و ۶۱۹ واحد صنفی در استان بازرسی به عمل آمد که از این تعداد بازرسی ۲ هزار و ۷۶۲ پرونده تخلف صنفی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی های انجام گرفته سه هزار و ۵۰ مورد تخلف کشف شد افزود: ارزش ریالی پرونده های تخلف تشکیل شده بالغ بر ۳۱۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال است.

با دستور استاندار خوزستان در ستاد تنظیم بازار برای تثبیت قیمت بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ و سیمان که با جهش قیمتی مواجه بودند بازرسی ها از بازار در استان افزایش یافته است.